ZÁRUKA POWER BALANCE™

Záruční podmínky:

Na všechny produkty Power Balance v nabídce Společnosti je poskytována záruka 24 měsíců od data zakoupení. Záruku nelze úspěšně uplatnit, pokud byla závada způsobena mechanickým poškozením výrobku, standardním opotřebením nebo skladováním produktu v nevhodných podmínkách.Odpovědnost za vady zjištěné při převzetí zboží nese prodávající. Reklamaci je možno uplatnit písemně (nejlépe e-mailem) nebo osobně na provozovně či v sídle Společnosti. Při uplatnění reklamace je Zákazník povinen Společnosti doručit reklamované zboží. Mimo to musí být Zákazník schopen prokázat nákup zboží u Společnosti, v praxi nejčastěji dokladem o koupi a originálním obalem. Prodávající je povinen do 30 dnů od uplatnění reklamace seznámit Zákazníka s výsledkem reklamačního řízení.

Návod k použití produktů PB:

  • Při vyndavání náramku z kartonu, na kterém je umístěn, tento karton přehněte, aby nedošlo k poškození, případně přetrhnutí náramku. Odpovědnost za škodu přechází na Zákazníka v okamžiku převzetí zboží od dopravce (proto vždy zkontrolujte při převzetí, zda zásilka není otevřena či poškozena).
  • Ujistěte se, že jste si vybrali správnou velikost. Měli byste bez problému moci zasunout ukazováček mezi silikonový náramek a zápěstí.
  • Jak nandavat a sundavat náramek: náramek musí jít lehce nandat na Vaše zápěstí, bez extrémního napínání. Snažte se zabránit přetáčení náramku, či většímu napínání. Sundavejte náramek tak, že pod něj vsunete ukazováček druhé ruky a budete pomalu otáčet až náramek sundáte ze zápěstí. Stejný postup proveďte při nandavání náramku. Jen tak zamezíte nadměrnému napínání, případně přetržení, stejně tak poškození (zohýbání) hologramu.
  • Dávejte pozor, při oblékání/svlékání oblečení, aby se náramek nepřetáčel/nadměrně napínal.
  • Životnost vašeho náramku můžete zvýšit, pokud se vyhnete nadměrnému tření s oděvy či jinými předměty.
  • Čištění: čistěte váš náramek pomocí sprchového gelu/mýdla a vody pro odstranění tělesných tekutin (potu). Tento postup Vám zajistí prodlouženou životnost Vašeho náramku (hologramu). Přípravky nesmí obsahovat alkohol.
  • Snažte se zamezit kontaktu produktů PB s parfémy, alkoholem a ostrými předměty.
  • Vyřizování stížností:

  • K trhání/přetržení náramku, uvolnění krytu hologramu, zohýbání hologramu a jinému poškození hologramu (mizení) případně uvolnění/odtržení písmen, symbolů na náramku obvykle dochází při používání produktu v rozporu s návodem k obsluze a to zejména pokud: velikost náramku je příliš malá, náramek byl poškozen ostrými předměty (například prstýnky), z důvodu nesprávného vybalení produktu, nadměrným kroucením a jiným vnějším namáháním, například třením o oděv, napínáním, nebo stykem s chemikáliemi, případně nedostatečnou údržbou (nebyl dostatečně oštřován - čištěn od nečistot, potu apod.).
  • Pozn: Pokud zašlete vadný náramek k reklamaci, berte prosím na vědomí, že výměna proběhne pouze v případě, že jste s náramkem prokazatelně zacházeli dle návodu k použití, nebo pokud se na produktu prokáže výrobní vada.